Uppdrag

 

Motivational Consulting arrangerar grundläggande kurser och handledning inom MI i samråd med uppdragsgivaren.

MI utbildning på grundnivå, avancerad nivå och introduktionsdagar som kan fördelas över tid och genomförs i seminarieform.

Introduktionsdagar/föreläsningar, prova på beteendevetenskapliga principer och verktyg för goda samtal.

Temadagar t ex, samtal om förändring, svåra samtal, medarbetarsamtal, arbetsplatsens spontana samtal, personlig utveckling och kompetensutveckling, arbetsplatsens kommunikation.

Kontakta oss för mer information och förslag på kursprogram.