Kommunikation och bemötande, enligt SBAR

Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation

 

SBAR rekommenderas nationellt av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Patientförsäkringen, LÖF. Kommunikation och informationsöverföring enligt SBAR ökar säkerheten vid rapportering inom hälso- och sjukvården.

MCSab erbjuder utbildning i SBAR, Kommunikation & Bemötande, utifrån grundläggande kommunikationsprinciper i kombination med praktiska tillämpningar. SBAR avser att uppnå en god tydlighet i arbetsplatsens kommunikation mellan kolleger och vid samtal med patienter och närstående. Teorier, färdigheter och övningar baseras på ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Kontakta info@mcsab.se för program, referenser och kostnadsförslag.