Att samtala med barn!

 

Barn betraktas ofta som ofullständiga individer vilka ständigt behöver påverkas med tillrättavisning och information. Uppfostran blir ett honnörsord som bemyndigar vuxna att tillrättavisa och därmed skapa dolda makthierarkier. Uppfostran med maktutövning kan vara ohälsosamt för barnen och samtidigt blockera vuxnas personliga utveckling.

Makt kan medföra osäkerhet hos barnet om vad man egentligen får göra eller skapa en "tvärtom" attityd med ökat motstånd. Processen förminskar barnet och försvårar barnets strävan efter självständighet. Barns reaktioner är kompetenta och extremt komplicerade.

Kurser och fördjupningsdagar i Motiverande samtal för barn och ungdomar tar upp grundläggande teorier om barns utveckling i kombination med kraftfulla samtalsverktyg. Kursen utgår från deltagarnas erfarenheter av samtal med barn i olika situationer utifrån beteendevetenskapliga principer.

 

Citat från TV-program:
- Här är det full fart, Va trevlig,
Här står ni mitt på dansgolvet.
- Hej, är ni minderåriga?
- Va?
- Nja, ja, det betyder, Är du liten?
- Mm, Nej jag är 9 år!
- Jamen precis, här står jag och pratar strunt…