Presentation

 

Staffan Hultgren är utbildad instruktör inom Motivational Interviewing, MI, Cardiff 2006, samt pedagog med inriktning på beteendeförändringar och beteendeprocesser. Staffan har en gedigen erfarenhet av att leda grupper inom utbildning och kompetensutveckling inom privat och offentlig sektor.

Staffan är anlitad inom högskola, universitet, yrkeshögskola, offentlig förvaltning, företagsutbildning samt inom förskola/skola. Vidare medverkar Staffan inom studierna Motivational interviewing to increase physical activity in sedentary children och Early Stop studien med ansvar för utbildning av MI-coacher för samtal med barn och föräldrar.

"Mänskligt beteende är vårt största mysterium någonsin och en framtida utmaning. Vi är alla experter på andras vanor, troligen för att vi alla berörs och påverkas av våra egna beteenden."

I boken Beteendeförändringar - En beteendevetenskaplig betraktelse (2008) presenterar Staffan beteendevetenskapliga teoretiska grundprinciper med praktiska tillämpningar. Boken kan beställas från www.kunskapsforetaget.se

Staffan är medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT, Society of Behavioral Medicine, SBM, och Svensk Beteendemedicinsk förening, SBF.

Länkar:

Motivational Interviewing Nordic

Motivational interviewing

 


Society of Behavioral Medicine, SBM congress,
San Diego 2008.