Pedagogisk form

 

Den pedagogiska formen bygger på ett aktivt deltagande som berör, påverkar, utvecklar tankemönster och skapar beteendeinsikter.

Strukturerade reflektioner i kombination med miniföreläsningar och färdighetsträning genom övningar med personlig återkoppling.

Arbetsformerna präglas av glädje, kreativitet, ödmjukhet i ett öppet arbetsklimat med många möten. Pedagogiken präglas av trygghet och förtroende samt grundläggande beteendevetenskapliga principer.

"Genom att ta del av andras tankar kan jag om möjligt försöka förstå mina egna."