Motivational Interviewing, MI

 

MI är en kvalificerad klientcentrerad samtalsmetod med betoning på följsamhet, förståelse, förändringsstrategier som används inom hälso- och sjukvården vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Metoden avser att skapa motivation i kombination med ökad självtillit och handlingsförmåga. .

Kurser och fördjupningsdagar vänder sig till personal inom primärvård, äldreomsorg, rehabilitering, företagshälsovård, kundrelaterade företag, försäljning, öppna mottagningar, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsmarknadsprogram. Utbildningen passar även utmärkt vid kompetensutveckling för arbetsgrupper inom olika yrkesinriktningar.

Kursdagarna består av beteendevetenskapliga grundprinciper vid förändringar, motivationsprocesser, praktiska verktyg vid professionella möten, träning av färdigheter och skickligheter, strategier vid förändring av livsstil och levnadsvanor, demonstration av samtalstekniker. Innehållet bidrar till en ökad professionell kommunikation på arbetsplatsen.