Kunder

 

Motivational Consulting har genomfört kurser och handledning inom MI sedan 2006.

Uppdragen har genomförts inom socialförvaltningar, biståndsenheter, skolor med tema samtal med elever, hälso- och sjukvården såsom primärvård, äldreomsorg, rehabilitering, fysisk aktivitet på recept, ordinerad fysisk aktivitet, behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar, förändring av livsstil och levnadsvanor.

Utbildning av MI-coacher vid forskningsprojekt med inriktning på samtal med barn, ungdomar och föräldrar.

Inom arbetsmarknadspolitiska program medverkar Motivational Consulting vid utbildning av coacher med inriktning på integrering och arbetsmarknad.

Pågående utbildningar har inriktning på myndighetsutövande, biståndshandläggare, rehabilitering och primärvård inom kommun och landsting, samt uppföljning av arbetsmarknadscoacher.

Instruktör
Staffan Hultgren,
MI-Cardiff 2006
Motvational Interviewing Network of Trainers, MINT
Society of Behaviour Medicine, SBM, Svensk Beteendemedicinsk Förening, SBF