MI Handledning

 

Handledning genomförs i mindre grupper, del av dag, vid cirka fyra tillfällen fördelat över tid.

Seminarierna avser att ta upp situationer i god MI anda inom det vardagliga arbetet, samtala om strategier och möjliga tillämpningar av MI och beteendevetenskapliga principer.

Bemötande, förberedelser inför möten, hantering av situationer, egen arbetssituation, lärdomar, utveckling av färdigheter och kompetenser med inriktning på yrkesprofessionen utifrån MI som förhållningssätt.