Bakgrundsfakta

 

MI utgår från erfarenheter av Carl R Rogers (1902 - 1987) och Thomas Gordon (1918 - 2002). William Miller och Stephen Rollnick är grundarna till begreppet Motivational Interviewing.

William Miller demonstrerade ursprunget till ett MI samtal vid ett seminarium i Norge vilket resulterade i en första beskrivning och guideline för Motivational Interviewing, (Miller, 1983).

Miller betonade betydelsen av förstärkning på klientens egna uttryck och tankar om förändringar, motsättningar samt skillnader mellan vidmakthållande tankar, motstånd, ambivalens och tankar om upplevd självtillit.

Miller och Rollnick träffades 1989 vilket utmynnande i boken Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1991). Genom samarbetet utvecklades metoden till en strukturerad samtalsform som sedan har fått en framgångsrik spridning framförallt genom nätverket MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, www.motivationalinterview.org.  

Metoden baseras på principer från Social Cognitive Theory, (sociala inlärningsteorier) Bandura, A, 1977 och har även några grundläggande strukturer som påminner om den transteoretiska modellen, Stages of Change Model, Prochaska J, 1997