Artiklar

 

Tid för samtal
Bestnr:
978-91-47-10521-2

Författare:
Staffan Hultgren

Omfång:
192 sidor

Pris på libershop.se:
267 kr (inkl 6 % moms)

Länk till utgivare: Liber.se

Tid för samtal
Vad talar vi om egentligen? Vad är det som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera?
Samtal om....
youtube.com

Beställ boken från Liber:

Klicka på bilden för att läsa PDF-dokumentet.

 
 

"Prova något och bli förvånad"
Intervju med kursdeltagare efter första kursdagen.
MI som förhållningssätt. "Prova något och bli förvånad".

Länk till YouTube: youtube.com

 
 

"Samtal om fysisk aktivitet del 2"
Exempel på övning vid fristående kurs Motiverande samtal, 7,5 hp

Länk till YouTube: youtube.com

 
 

"Hur kan man skapa intresse för nya vanor kring aktivitet?"
När vi skapar återkommande beteendemönster, vanor, är vi ofta beroende av framgångar och positiva konsekvenser, gärna i kombination med någon belöning. Framgångar befäster ett vidmakthållande av ett nytt beteendemönster. Dock krävs ofta en grundläggande motivation för att i någon mån vilja prova något. Vilja, framgång, positiva konsekvenser och belöningssystem är betydande faktorer för att skapa nya vanor....

 
 

"Mannen som talar med barn"
Många vuxna ser barn som bristfälliga individer som måste styras och korrigeras med kommandon, tillrättavisningar och värderingar. Genom att hela tiden försöka påverka ett barn med egna intressen och åsikter skapar den vuxne ett läge där varken barnet eller den vuxne utvecklas.

 
 

Friskvårdsmagasinet 2014-4
När vi arbetar med friskvård – som coacher, personliga tränare, kostrådgivare, massörer och så vidare – får vi inblick i folks livsstil, vanor och hälsotillstånd. Ofta anförtror de oss saker de skulle vilja ändra, och vi kan ofta se rikligt med goda lösningar. Det bästa vi kan göra är dock inte nödvändigtvis att ge en massa goda råd – som bekant kan människor enbart förändra sig själva, och drivkraften till detta måste komma inifrån. Därför är vårt viktigaste redskap förståelsen för hur vi kan motivera människor till självmotivation!

 
 

Vi trodde att vi lyssnade
Motivational Interveiwing (MI) är en personcentrerad samtalsmetodutvecklad att stärka klienters inre motivation och åtagande för särskildförändring. Metoden har i kliniska studier visats effektivare äntraditionell rådgivning. Arbete inom hälso- och sjukvård innefattar attmed samtal engagera och motivera patienter till beteendeförändringarför att förebygga ohälsa relaterad till osunda levnadsvanor. Studienssyfte var att undersöka fysioterapeuters erfarenheter, tankar ochkänslor av samtalsmetoden...

 
 

Veckans intervjuperson om ”MI-anda”och synen på det goda samtalet
”Konsekvenser, handlingar och strategier är några nyckelordför min del vid samtal som kan leda till förändringar. Ibland medvetet eller omedvetet. Dock leder det alltid tilltankar om hur man har det och hur man skulle vilja ha detoch vad som i så fall behövs för att komma vidare….
För min del är förändring ett normaltillstånd och kanske ärmer hur vi vill följa och leva i den förändring som den egna kroppen utsätts för. Egna kroppsliga förändringar och ävenför omgivningens förändringar.
Att leva i förändring är ett vanligt scenario som vi kanskevarken vill se eller acceptera. Kanske lite tryggare med StatusQue, att det ska vara som det alltid har varit…..”