Motivational Training

Artiklar (Länk till artikelsida)
Här finns olika intressanta artiklar. Ta del av artiklar, länkar och lite av varje.
Läs t ex om:
- Personlig intervju om MI-anda och det goda samtalet.
- MI Training - Brief Action QuestionsMI Training
- Intervju med kursdeltagare

 

 


Tid för samtal
Bestnr:
978-91-47-10521-2

Författare:
Staffan Hultgren

Omfång:
192 sidor

Länk till utgivare:
Liber.se

 

 

Kurser

Motivational Consulting genomför professionella utbildningar, seminarier, workshops, handledningsträffar, föreläsningar inom Motivational Interviewing.

Inriktning på beteendeförändringar, livsstil och levnadsvanor. Skillnad på förhållningssätt gentemot barn, ungdomar och vuxna. Vardagliga situationer och arbetsplatsens professionella möten.

 
 

Internationella uppdrag
MI Training and international assignment
Workshop trainer MINT Forum, Sheffield 2011. Staffan is a wonderful modeller of the MI spirit. Everything he does is an example of how to use the MI spirit.
Motivational Interviewing, Cardiff 2006.
TNT, Trainers of new trainers, MINT Forum, San Diego 2010.
Workshop trainer at PreForum and MINT Forum, Sheffield 2011.
Assistant MI-Trainer, San Francisco, 2011.
Assistant MI-Trainer in advanced Training. San Francisco 2012.
PreForum and MINT Forum, Atlanta 2014.
Consultation meeting, MI Training, San Francisco, 2014.

The Art of Behavior Change Counseling
www.berg-smithtraining.com

MI som förhållningssätt
Kommunikation och bemötande
- Kurser
- Workshop
- MI Handledning (se meny till vänster)
- Föreläsningar
Kontakta Staffan för mer information:
E-post till Staffan

"Bästa MI kurs jag deltagit i, har deltagit i ett flertal under åren. Staffan förkroppsligar MI och har en genuin entusiasm och intresse av att förmedla kunskaper på ett generöst sätt"
Socionom och metodutvecklare i Nynäshamns kommun
Eva Gunnarsson

 

MI Training Consultation meeting, San Francisco, 2014